Fundacja Addenda
minus melius
mniej to lepiej
less is more

 

Sharing, Inspiring and Reframing: New Tools For Motivation In Adult Education

 

 

Jednym z projektów, w którym obecnie uczestniczy Fundacja Addenda jest międzynarodowym projekt, który realizowany jest od początku października 2018 do końca kwietnia 2020 pod nazwą "Sharing, Inspiring and Reframing: New Tools For Motivation In Adult Education" (Dzieląc się, Inspirując, Trasnformując: Nowe Narzędzia Motywacyjne w Edukacji Dorosłych). Projekt finansowany jest w ramach unijnego programu Erasmus+, Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne, pod koordynacją państwowej szkoły językowej dla dorosłych, Escola Oficial De Idiomas De Vigo (EOI - http://www.eoidevigo.org/), mającej swoją siedzibę w północno-zachodniej Hiszpanii. W jego implementacji uczestniczy również UNIEDA (Unione italiana di educazione degli adulti - https://www.unieda.it/), włoska organizacja non-profit założona w Rzymie w celu promowania kreatywnych form edukacji dorosłych.Głównym założeniem projektu jest wymiana wiedzy, doświadczeń i pomysłów dotyczących praktyk motywacyjnych w celu wypracowania konkretnych narzędzi i stworzenia nowych ram metodologicznych, które pozwolą na efektywne zwiększenie poziomu motywacji dorosłych uczniów, co w praktyce oznaczać ma mniejszą liczbę uczniów opuszczającą szkoły czy większe zaangażowanie dorosłych w nieformalne zajęcia edukacyjne, wspomagające rozwój osobisty, podnoszące samoocenę oraz kształtujące autonomię umysłu i osobowość.

W celu osiągnięcia wyznaczonych celów, wszystkie trzy instytucje będą brać udział w tworzeniu i testowaniu hipotez oraz materiałów edukacyjnych, których wyniki będą wnikliwie przeanalizowane i opisane we wspólnie stworzonym podręczniku. Partnerzy projektu będą zaangażowani również w organizację zajęć edukacyjnych, a także w przeprowadzenie wspólnie stworzonej ankiety wśród swoich uczniów w celu identyfikacji potencjalnych problemów z motywacją, ich dokładnej analizy, oraz przedstawienia możliwych rozwiązań.

Niezmiernie ważnym elementem projektu będą warsztaty, wykłady oraz prezentacje organizowane przez każdego z partnerów, w celu wymiany wiedzy oraz indywidualnych doświadczeń, ściśle związanych z odrębnym charakterem każdej instytucji oraz kulturą, w której dana instytucja funkcjonuje. Aby dostarczyć nauczycielom, edukatorom czy aktywistom inspiracji oraz nowatorskiego, świeżego wglądu w problem motywacji dorosłych, każdy z nich weźmie udział w kursie szkoleniowym dotyczącym uczenia się przez doświadczenie, a także w trzech warsztatach przedstawiających różne metodologie nauczania.

Wszystkie powyższe działania będą prowadzone podczas trzech międzynarodowych spotkań, które odbędą się kolejno, w Hiszpanii, we Włoszech oraz w Polsce. Dodatkowo zorganizowane zostanie podsumowujące spotkanie wieńczące wdrożenie projektu, podczas którego omówione zostaną nowe kierunki badań odnośnie zagadnienia motywacji w edukacji dorosłych, a także przedstawiony i omówiony zostanie wspólnie stworzony podręcznik.
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jego zawartość merytoryczną.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.