Fundacja Addenda
minus melius
mniej to lepiej
less is more

 

Ukryte skarby
- wykorzystanie lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego w edukacji dorosłych

 

 

W okresie od 01.06.2018 do 31.07.2019 Fundacja Addenda realizuje międzynarodowy projekt "Ukryte Skarby - wykorzystanie lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego w edukacji dorosłych." (Unearthing Gold - Using Local Cultural Heritage Resources in Adult Education) dofinansowany ze środków programu Erasmus+, Akcja 1 - Mobilności edukacyjna.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału organizacji w obszarze projektowania i realizowania atrakcyjnych zajęć edukacyjnych dla osób dorosłych ze środowisk wiejskich.

W celu rozszerzenie oferty naszych zajęć o nowe, innowacyjne elementy, dwa dwuosobowe zespoły naszych edukatorów wezmą udział w job-shadowing w organizacjach partnerskich na Słowacji i we Włoszech. Dzięki realizacji działań lokalnych - przygotowujących uczestników do wyjazdów, działań międzynarodowych - we współpracy z organizacjami partnerskimi oraz w oparciu o zebrane doświadczenia zagraniczne oba zespoły przygotują propozycje zajęć edukacyjnych dla dorosłych słuchaczy z obszarów wiejskich. W zajęciach tych pragniemy wykorzystać lokalne zasoby dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza te ukryte, niedostrzegalne i niedoceniane, jako przedmiot zajęć, jako narzędzie edukacyjne oraz jako element strategii motywacyjnych.

Dodatkowo realizacja projektu pozwoli nam na rozwijanie i intensyfikację współpracy międzynarodowej, zwłaszcza na polu innowacyjnych praktyk dotyczących wykorzystywania dziedzictwa narodowego i europejskiego w edukacji dorosłych, oraz poprawę metod pracy w samej organizacji.
Job-shadowing na Słowacji

Od 18 do 27 lipca b.r. dwójka naszych edukatorów uczestniczyła w realizowanym na Słowacji job shadowingu, zorganizowanym w ramach projektu "Ukryte Skarby - wykorzystanie lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego w edukacji dorosłych". Głównym celem wyjazdu było rozpoznanie możliwości wykorzystania rzemiosła i sztuki ludowej w edukacji dorosłych.W trakcie wizyty edukatorzy zapoznali się działalnością organizacji goszczącej, Stowarzyszenia Tradicne ludove umelecke remesla, ale również pomagali w organizacji oraz uczestniczyli w spotkaniu twórców i artystów ludowych w Strbskim Plesie.Rozmowy z twórcami, organizatorami spotkania i wspierającymi je władzami lokalnymi, a także możliwość praktycznego wypróbowania niektórych rzemiosł zaowocowały nowymi pomysłami, które wykorzystamy do projektowania naszych zajęć.Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jego zawartość merytoryczną.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.